New Clinic Setup


  • Kami menawarkan khidmat clinic setup kepada para doctor yang ingin memulakan perniagaan klinik swasta sendiri. Bahkan, bagi para doctor yang telah mempunyai klinik sendiri, juga boleh mengambil perkhidmatan kami untuk menambah cawangan klinik anda.
  • Dengan khidmat kami, pasti anda akan berasa lebih mudah kerana kami menjanjikan kerja yang mengikut akta kementerian kesihatan Malaysia. Kami menyediakan pelan lantai dengan scale dengan ketetapan oleh KKM. Maka ini pastinya memudahkan anda.

Step 1 of 2 - Maklumat Diri

0%